Usługi medyczne

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Brzeziny III zlokalizowany jest w Świdniku, przy ulicy Jarzębinowej 4. Pacjenci do nas zadeklarowani korzystają z nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych, w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w Lublinie pod nr 03-13-01-00252-01 w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Są to następujace świadczenia:

 • Poradnia Lekarza Rodzinnego
 • Poradnia Lekarza Pediatry
 • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej
 • Poradnia Położnej Środowiskowo-Rodzinnej
 • Gabinet Zabiegowy
 • Gabinet Szczepień Ochronnych
 • Punktu Pobrań Materiałów Biologicznych do badań
 • Gabinet EKG, spirometria

Naszym celem jest skuteczna profilaktyka i leczenie pacjentów poprzez zapewnienie skutecznej, wszechstronnej opieki na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej.

W ramach POZ realizujemy szeroki zakres opieki medycznej:

 • profilaktyka i leczenie chorób układu krążenia, oddechowego, moczowego, pokarmowego
 • skierowania do poradni specjalistycznych
 • wizyty domowe
 • diagnostyka w zakresie POZ (skierowania)
 • zwolnienia chorobowe
 • szczepienia dzieci i dorosłych
 • opieka medyczna i profilaktyka dla dzieci oraz badania bilansowe

Wspomniane wyżej usługi świadczymy nieodpłatnie w ramach ubezpieczenia NFZ. Dla pacjentów nieubezpieczonych usługi są odpłatne. Koszt wizyty 50 zł oraz leki i badania pełnopłatne.

W ramach POZ realizujemy podstawowe badania współpracując z laboratorium ALAB, LUXMED, DIAGNOSTYKA, z gabinetami RTG i USG – MARMED (znajdujący się w tym samym budynku), USG w LUXMEDZIE w budynku obok.

Po godzinie 18-ej pomoc w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej zabezpiecza: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku, ul. Leśmiana 4 – parter.

Transport naszym pacjentom zapewnia UNI-MED, tel. 663 610 999 od poniedziałku do piątku od god 8.00 do 18.00.
Zamawianie transportu odbywa się przez nasz personel medyczny.