Rejestracja Pacjentów

Rejestracja pacjentów w placówce:
osobista od 7.15 do 18.00
telefoniczna od 8.00 do 18.00

Rejestracja pacjentów w przychodni Brzeziny III