Bezpłatne szczepienie przeciw grypie

slider - lekarz rodzinny, lekarz pediatra, lekarz chorób wewnętrznych, pielęgniarka, położna - Świdnik - PLR Brzeziny III

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szczepienie przeciw grypie pacjentów z następujacych grup:

 • osoby w wieku powyżej 75 roku życia
 • osoby zatrudnione w placówkach medycznych
 • farmaceuci
 • diagności laboratoryjni
 • nauczyciele akademiccy
 • studenci i doktoranci studiów medycznych
 • osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, w ramach form opieki nad opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej
 • osoby zatrudnione w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej
 • funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej, ABW, Agencji Wywiadu, CBA, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, ratownicy górscy, wodni i inni wykonujący działania ratownicze
 • Rzecznicy Praw Pacjenta szpitala Psychiatrycznego

Zapisy na szczepienie pod numerem telefonu: 81 468 10 05 od godziny 10.00-15.00