Poradnia Lekarza Rodzinnego

Bezpłatne świadczenia naszej Praktyki obejmują:

 • poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych
 • poradę lekarską udzielaną w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych jego stanem zdrowia
 • świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia
 • poradę patronażową
 • świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej, wynikające z prowadzonego leczenia
 • badania bilansowe,w tym badania przesiewowe
 • szczepienia ochronne realizowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
 • skierowania na leczenie uzdrowiskowe, fizykoterapię oraz zaopatrzenie medyczne
 • zlecenia transportu sanitarnego w uzasadnionych przypadkach

W Poradni Lekarza Rodzinnego pracują:

 • Lek. med. Beata Bartoszczyk-Dyzma – lekarz chorób wewnętrznych, specjalista medycyny rodzinnej, kierownik ds.medycznych NZOZ Brzeziny III
 • Lek. med. Alicja Buchowiecka-Skiba – lekarz pediatra, specjalista medycyny rodzinnej
 • Lek. med. Krzysztof Żurek – specjalista medycyny rodzinnej
 • Lek. med. Bożena Widz-Wiśniewska – specjalista pediatrii
 • Lek. med. Mariusz Staniak – specjalista chorób wewnętrznych
 • Lek. med. Katarzyna Żuk – specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
 • Lek. med. Anna Koźlicka – specjalista chorób wewnętrznych